RIGOL 集成电路测试仪ICT-33A/A+

集成电路测试仪,可测量40管脚以下TTL、COMS电路。

简要参数:

集成电路测试仪,可测量40管脚以下TTL、COMS电路。

 

窗体顶端

产品特点

· 器件好坏判别:当不知被测器件的好坏时,仪器可判断其好坏。

· 器件型号判别:当不知被测器件型号时,仪器可依据其逻辑功能来判断 其型号。

· 器件老化测试:当怀疑被测器件的稳定性时,仪器可对其进行连续老化测试。

· 器件代换查询:仪器可显示有无逻辑功能一致,引脚排列一致的器件型号。

· 电压调节选择:3V5V9V15V

· 内部RAM数据修改:ICT-33C可从键盘对自己内部RAM中的数据进行随机修改。

· EPROMEEPROM器件读入:ICT-33C可将64K以内的EPROMEEPROM器件内的数据进行读入并保存。

· EPROMEEPROM器件写入:ICT-33C可将内部RAM中的数据写入到64K以内的EPROMEEPROM器件中,并自动校验。

· 新增RS232接口,与PC通讯,互送资料。

技术规格

· CMOS40系列:103种。

· CMOSMCI40系列:103种。

· CMOS45系列:60种。

· CMOSMCI45系列:60种。

· 光耦合器系列:133种。

· TTL74/54系列:714种。

· TTL75/55系列:82种。

· 数码管系列: 0.5寸共阳[001];共阴[002];0.3寸共阳[003];共阴[004];0.7寸共阳[005];共阴[006].

· 常用RAM系列: 2112 2114 2016 6116 6264 62256 60256 628128 24C01 24C02 24C04 24C08 24C16 24C32 27C010 29C256 29C010 24C64 93C46 93C56 93C66 28C256

· EEPROM系列: 2816 2817 2864 28256 28040 29101

· EPROM系列: 2716 2732 2764 27128 27256 27512

· 微机外围电路系列: 8155 8156 8255 8253 8259 8212 8282 8283 8216 8816 8243 8226 8205 8286 8287 6820 6821 6880 6888 6887 6889 6810 6520 8254 8251 8708 6840 8718 8728 8279 Z80CTC802

· 常用单片机系列: 8031 8032 8051 8052 8048 8039 8035 8049 8751 8752 89C1051 89C2051 8751H 87C52 89C51 89C

· 其他系列: 2002 2003 2004 3486 3487 3459 2631 2632 2633 1831 1908 339 192 293 393 555 556 324 22100 2802 2803 2804 9637 9638 7831 7832 8831 88323 446MC14132003MC14162004MC1416040160DG201 MC1416140161MC1416240162MC14163 40163TIL308 MC1418975189) 29023248T26826) AD506